Droga św. Jakuba - Via Regia - Małopolska Zachodnia

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Droga św. Jakuba

Drogi św. Jakuba to średniowieczne szlaki pątnicze przebiegające po terenach całej Europy. Celem pątników (pielgrzymów poruszających się samotnie bądź w małych grupach) było Sanktuarium Santiago de Compostela w Hiszpanii. Dziś w całej Europie odtwarzane są te szlaki w nadziei przypomnienia tradycji pątniczych oraz by duchowo połączyć Europę XXI wieku. Rada Europy uznała Drogi św. Jakuba pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym.

Od kilku lat także Polska uczestniczy w akcji odnawiania tych starych szlaków oraz tradycji z nimi związanych. Wiemy, że było w średniowieczu kilka głównych traktów łączących główne handlowe i polityczne ośrodki ówczesnego świata. Na terenach dzisiejszej południowej Polski pątnicy poruszali się korzystając ze szlaku kupieckiego nazywanego w średniowieczu Drogą Królewską - Via Regia. Droga ta miała status drogi królewskiej i obowiązywały na niej specjalne prawa.

Strona dotyczy części szlaku Via Regia, którego używali pątnicy św. Jakuba zmierzający do Santiago de Compostela - odcinku od Krakowa, poprzez Ojców, Pieskową Skałę, Przeginię, Olkusz, Bukowno, Sławków, Będzin, Czeladź, Sączów do Piekar Śląskich.

 • Idea

  Idea Dróg św. Jakuba łączy się z średniowiecznymi zwyczajami dotyczącymi pielgrzymowania oraz ze współczesnym poszukiwaniem w historii i kulturze tego co stanowiło w dziejach Europy o wspólnej historii tego kontynentu.

 • Historia

  Dzieje średniowiecznej tradycji pielgrzymkowej.

 • Szlak Via Regia

  Via Regia - Droga Królewska, Droga Wysoka - to średniowieczny trakt handlowy otaczany szczególną opieką przez władców poszczególnych obszarów, po których przebiegał. Pątnicy w naturalny sposób wykorzystywali właśnie Via Regię do poruszania się w kierunku Santiago, ponieważ łączyła ona Hiszpanię z wielona krajami europejskimi.

  Najstarsza część Via Regii zbudowana została w starożytności przez Rzymian w celach militarnych. Miała łączyć Hiszpanię z obszarami wschodnimi i miała kończyć się na Łabie. W średniowieczu rozbudowano ją na wschód i z biegiem czasu przestała służyć jedynie celom militarnym a stała się jednym z najważniejszych traktów handlowych Europy.

  W 2002 roku z inicjatywy władz Saksonii powołano do życia inicjatywę "VIA REGIA - Europejska Droga Kultury", której celem jest podniesienie trasy do rangi symbolu jednoczącej się Europy. Stanowi to dopełnienie rangi nadanej Szlakowi św. Jakuba przez Radę Europy.

   

 • Współczesność

  Drogi św. Jakuba dzisiaj. Współcześnie Drogi św. Jakuba są odtwarzane w całej Europie, Rada Europy ogłosiła je pierwszym europejskim szlakiem kulturyowym. Naukowcy także z coraz większą intensywnością zajmują się poszukiwaniem źródeł średniowiecznych opisujących zarówno orginalny przebieg tras jak i zwyczaje oraz wydarzenia związane z funkcjonowaniem Dróg św. Jakuba w wiekach średnich. Na rynku wydawniczym pojawia się coraz większa liczba publikacji na temat szlaków.Reklama
Reklama
Reklama
Reklama