Droga św. Jakuba - Via Regia - Małopolska Zachodnia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ojców

Email Drukuj PDF
Ojców - ikona
Ojców - miejscowość położona w jurajskiej dolinie Prądnika, w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. Nazwa pochodzi z czasów Kazimierza Wielkiego, który wzniósł zamek w okolicy wcześniej wiązanej z jego ojcem - Władysławem Łokietkiem.

Legendy mówią, iż w toku walk o tron krakowski Łokietek został zmuszony przez Wacława Czeskiego do ucieczki i schronił się w jednej z ojcowskich jaskiń, która dziś nosi jego imię i jest jedną z atrakcji Ojcowskiego Parku Narodowego.

Oprócz legendy po czasach średniowiecza pozostały ruiny Zamku Królewskiego. Wznoszą się na stromym cyplu skalnym ponad dnem doliny Prądnika. Do dziś przetrwały reszty murów, wieża bramna oraz stołp (donżon) - wieża obronna mająca pełnić rolę ostatniej reduty obrony Zamku.

U stóp Zamku rozciąga się Park Zdrojowy wraz z XIX-wieczną zabudową uzdrowiskową. Pełnił bowiem Ojców także rolę uzdrowiska, o niemal górskim charakterze. Mieszkańcy ziem zaboru rosyjskiego nie mieli możliwości swobodnych wyjazdów za granicę, ani w Tatry (zabór austriacki), ani do modnej podówczas Szwajcarii. Toteż namiastkę odległych kurortów stworzyli w Ojcowie, a wzniesione wówczas budowle ozdobiono detalami zaczerpniętymi z alpejskiego budownictwa. Stąd liczne w Ojcowie przykłady drewnianej architektury w tzw. stylu ojcowsko-szwajcarskim.

Perłą stylu szwajcarsko-ojcowskiego jest Kaplica "Na Wodzie" p.w. św. Józefa Robotnika. Jej niezwykłe usytuowanie - ponad nurtem Prądnika - wynika, według tradycji, z zarządzenia władz carskich, zakazującego budowy świątyni na ziemi ojcowskiej. Nie łamiąc litery prawa postawiono więc kaplicę "na wodzie". Obok kaplicy - źródło.

W Ojcowie i okolicach możemy podziwiać również inne budowle "wodne" - młyny i tartaki napędzane wartkim nurtem Prądnika. W dawnych czasach to właśnie płynąca woda stanowiła najbardziej wydajne źródło energii. Wraz z licznymi wciąż drewnianymi chałupami jest więc Ojców żywą pamiątką dawnego życia i gospodarki małopolskiej prowincji.

Jakkolwiek Ojców może się poszczycić interesującymi zabytkami, okolice wsi to przede wszystkim ostoja przyrody, chronionej w ramach Ojcowskiego Parku Narodowego. Mimo niewielkiego zasięgu, teren Parku zawiera w sobie niezwykłe bogactwo ekologiczne . Urozmaicony krajobraz - wapienne skały, jaskinie krasowe, słoneczne wzniesienia i zacienione doliny - tworzy różnorodność warunków życia. Spotkamy tu bukowe lasy typu górskiego, mieszkańców jaskiń - nietoperze, a w dolinach możemy podziwiać wielość gatunków motyli.

Etap trasy: Ojców - Pieskowa Skała

Druga część trasy wiedzie doliną Prądnika, wśród jurajskich skał, młynów i drewnianych chat.

Na etapie Ojców – Pieskowa Skała przebieg Via Regia jest tożsamy z przebiegiem Szlaku Orlich Gniazd.

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama